Historie

Historie van de Breese Stoepluipers

Het was duidelijk dat de formule moest worden aangepast . Volwassenen werden erbij betrokken zodat in 1968 groepen mensen uit enige wijken gingen meewerken . Zo was er de Herenstraat met de heel enthousiaste Henri Vandewal die de hele buurt meesleepte , de Kloosterpoort met Henri Vandistel , Leo Neyens en later Jan Carnotensis en de Nieuwstad met Leo Neyens , Jef Gielen , Jef Moons en Jaak Gijsen die zich voor de volle 100 % inzetten om mee te doen ! Gedurende de daarop volgende jaren gingen de andere wijken zich aansluiten terwijl de samenstelling van de groepen evolueerde van alleen kinderen , naar  10 % volwassenen , naar 25 % tot de helft volwassenen ! De naam werd gewijzigd naar “GRUTE EN KEINERSTOET“.

Midden de jaren “ 80 “ stagneerde de deelname , sommige groepen trokken zich terug en het inzetten van meerdere muziek-en folkloregroepen moest dit goed maken . Duidelijk echter was dat de jeugd de fakkel niet overnam en dat de echte medewerkers uit de wijken zich minder gingen interesseren ..... er was werkelijk nood aan vernieuwing en dat op alle vlakken ! Opvallend was nochtans dat de stoet altijd een echte bezienswaardigheid bleef . De Stoepluipers stonden altijd al voor kwaliteit

In 1990 werd de knoop doorgehakt en de Breese Stoepluipers kozen voor een totale vernieuwing !
Er van uitgaand dat de formule AVONDSTOET de grotere jeugd en de jonge volwassenen zou aanspreken , dat de nodige verlichting en belichting een absolute en technisch heel aantrekkelijke uitdaging zou worden opteerde men met ingang van maart 1991 voor de eerste

LICHT-HALVASTENSTOET “ in Bree !

Na de eerste organisatie trok de jeugdraad zich terug, de toenmalige Presidente Phina Stockmans nam de leiding alleen over en samen met de besturen van de jeugdgroepen volgden in 1966 en 1967 twee stoeten met alleen jeugd . Vanaf het eerste jaar deden de muziekmaatschappijen mee in de stoet.

De heer Jean Ramaekers ontwierp een mooi “embleem” , een wagentje met wieltjes , een sierlijke “k“ met een vogelkopje en lange snavel,staande voor keiner en voor karnaval hij werd bij de organisatie betrokken zo ook de heer Leo Bloemen als afgevaardigde van de cafébazen en juffrouw Alieda Vandermeulen als bestuurslid van de turnkring, zij  vormden samen met mevrouw Phina Stockmans het
“ ORGANISEREND COMITÉ “.

Groepen van meer dan honderd deelnemers stapten me op en de wijken werkten om het mooist !  Ook Jos Gijsen maakte deel uit van het bestuur, een zeer welgekomen goede kracht.
In 1976 koos het intussen uitgebreid bestuur voor een andere , een volkse en vlottere naam ! Na te rade te zijn gegaan bij de heer Rik Schoofs die verklaarde dat de inwoners van Bree hun “ bij - of toenaam “ uit een vijftal pittoreske epitheta kunnen kiezen opteerde men voor de

“ RAAD en ORDE DE BREESE STOEPLUIPERS “.


Door een efficiënte organisatie , een doorgevoerde publiciteitsvoering was deze avondstoet vanaf de eerste keer een schot in de roos , een topevenement dat letterlijk de nieuwe lente aankondigde in een zee van kleur en licht. Het feeërieke schouwspel in het mooi Breese centrum kreeg een geweldige uitstraling naar buiten toe , vanaf de tweede uitgave reeds was het voor de deelnemende groepen van buiten Bree , een erekwestie om wel of niet uitgekozen te worden voor deelname.

De LICHT-HALVASTENSTOET overtrof alle voorgaande wat betreft kwaliteit en mensen die het kunnen weten zijn er zeker van dat er in Bree , die avond meer dan achttienduizend aanwezigen waren , grote en kleine , inwoners uit het centrum met familie en vrienden , bezoekers van overal !

Op HALVASTEN-ZATERDAG in de maand maart 1965 trok in Bree de eerste GRUTE KEINERSTOET , een initiatief van de toenmalige JEUGDRAAD onder voorzitterschap van de heer ACHIEL SANTERMANS.

Mevrouw PHINA STOCKMANS , voorzitster van de grootste jeugd- en sportvereniging van Bree de Koninklijke Katholieke BREEER TURNKRING werd gevraagd om mee te werken en zo gebeurde het dat in die eerste stoet , bestaande uit jeugdgroepen en jeugdgroeperingen op de 320 deelnemers meer dan de helft jonge turners en turnsters meededen !

De symbolische macht van Bree kreeg de Prins in de vorm van een extra grote sleutel van Burgemeester LOUIS MONDELAERS in het Breese stadhuis, deze traditie is tot op heden zo gebleven .

Na de stoet hield Prins DANIEL een fel opgemerkte maidenspeech tot groot plezier van de toenmalige schepen JAAK SCHOUTEDEN en heel veel officiële en niet officiële Breeënaren ....... Bree ALAAF !!!

Uit de K.K.B.T. werd de eerste
PRINS gekozen , de 7 jarige
DANIEL STOCKMANS en zijn 8 jarig PRINSESJE MIA SCHALLEY . Zij werden, allebei in witte prinsenkleren , in de stoet rondgereden in een grote Amerikaanse
slee , “décapotable” , bestuurd door de vader van de prins met als begeleider de heer Jan Haels .

In het nieuwe millennium had Mevrouw Phina Stockmans de fakkel overgedragen aan President Jacky Janssen. Hij heeft deze taak gedurende 11 jaar op zich genomen en heeft in het jaar 2012, de fakkel doorgegeven aan een nieuwe President Jean-Paul Box. Onder JP voor de vrienden is de befaamde licht half vastenstoet nog verder uitgebreid met een grote feesttent op het 't vrijthof, een viptribune voor de sponsors en tal van optredens tijdens en na de stoet.  

Vanaf 2014 mogen we ons ook Koninklijk noemen en is de officiële naam gewijzigd in 

"E.B.K.C. DE BREESE STOEPLUIPERS"

In 2019 was het een echt carnavals jubilefeestjaar met 5x11  en een grote spektakelavond met tal van genodigden en oud gedienden. De kers op de taart voor Jean-Paul Box die dan ook na zijn laatste Licht Halfvastenstoet de fakkel heeft overgegeven aan Wim Peeters. 

Dit geschiedenisluik zal nog moeten geschreven worden want het Covidvirus heeft het hele carnavalsgebeuren op hold gezet voor 1.5j. 

We hopen voor seizoen 2021-2022 te kunnen doorstarten naar een EBKC De Breese stoepluipers 2.0 en een volwaardige raad van elf ! Iets wat sinds 17j niet meer het geval was :-) 

Omdat beelden meer zeggen dan woorden ...

IMG_5533b
K 07
prinsenpaar daniel 1 en prinses in stoet
10
29313698_1895804753827146_720207887451815936_n - kopie
29356429_1895803570493931_8324474367220121600_n
DSC_0339
DSC_0540
2017-09-30-PHOTO-00001224
Zitting 25
Wim JP
Monumentje02
muziekband 5
gqdsg
krantenknipsel 1
IMG_5533
Groepsfoto 1995
25 koetsparade
DSC_3590
DSC_0618
Groepsfoto 2000 01
DSC_0088